Protoparmeliopsis muralis

Protoparmeliopsis muralis
Mauer-Kuchenflechte

Mauer-Kuchenflechte
Lecanoraceae