Leontodon saxatilis

Leontodon saxatilis
Nickender Löwenzahn

Nickender Löwenzahn
Asteraceae (Korbblütler)

Heimat

Eur., NW-Afr., eingebürg.: Skand.