Gentiana crassicaulis

Gentiana crassicaulis
Enzian

Enzian
Gentianaceae (Enziangewächse)

Heimat

China (W-Setschuan, Yunnan)