Tagetes tenuifolia

Tagetes tenuifolia
Feinblatt-Studentenblume

Feinblatt-Studentenblume
Asteraceae

Heimat

Mexiko