Tagetes tenuifolia

Tagetes tenuifolia
Feinblatt-Studentenblume

Feinblatt-Studentenblume
Asteraceae (Korbblütler)

Heimat

Mexiko