Saxifraga exarata

Saxifraga exarata
Furchen-Steinbrech

Furchen-Steinbrech
Saxifragaceae (Steinbrechgewächse)