Potamogeton polygonifolius

Potamogeton polygonifolius
Knöterich-Laichkraut

Knöterich-Laichkraut
Potamogetonaceae (Laichkrautgewächse)

Heimat

Europa ohne O-Europa; NW-Afrika