Euphorbia lathyris

Euphorbia lathyris
Kreuzblättrige Wolfsmilch

Kreuzblättrige Wolfsmilch
Euphorbiaceae (Wolfsmilchgewächse)